Πολιτική Απορρήτου

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται, πωλούνται ή ενοικιάζονται σε τρίτους. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των παραγγελιών σας και την επικοινωνία με εσάς σχετικά με τις παραγγελίες αυτές. Ασφάλεια Δεδομένων:

Έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα συστήματά μας χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες κρυπτογράφησης για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών σας. Επικοινωνία με Τρίτους:

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων για τη διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας και την παροχή υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι υποχρεωμένες να διατηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς. Αλλαγές στην Πολιτική Ασφάλειας και Απορρήτου:

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτήν την πολιτική ανά πάσα στιγμή. Οι τροποποιήσεις θα είναι ισχύουσες από την ημερομηνία δημοσίευσης τους.

Επικοινωνία:

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και το απόρρητο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@jour.gr ή 210 9579754.